سفارش طراحی و چاپ لیبل میوه

customer-service

مشاوره و سفارش

editor

تایید طرح و قالب

printing

چاپ و پس از چاپ

package (1)

بسته بندی و ارسال

مراحل سفارش لیبل اختصاصی

قدم اول

مشاوره و استعلام

در ابتدا پس از تماس با کارشناس فروش و فنی درباره نوع لیبل درخواستی و دریافت مشاوره ، سفارش شما از طریق تلگرام saeed_213@تعیین قیمت ، سپس در صورت تایید پیش فاکتور صادر می گردد.

قدم دوم

تایید طرح و قالب

پس از تایید در صورتی که فایل آماده چاپ باشد فایل را ارسال نموده و پس از دریافت به مرحله پیش از چاپ می رود، در صورت نیاز به طراحی ، طرح اجرا و برای تایید ارسال می گردد.

قدم سوم

چاپ و پس از چاپ

پس از تهیه زینک یا کلیشه و مراحل پیش از چاپ ، لیبل چاپ شده و پس از آن در صورت درخواست مشتری خدمات تکمیلی و روکش انجام شده و سپس قالب و تیغ زنی انجام می شود.

قدم چهارم

تحویل و ارسال

پس از اتمام چاپ، بسته بندی محصول و ارسال سفارش به تمام نقاط ایران از طریق باربری های مجاز میسر می باشد.