بسته بندی میوه صادراتی

شرایط بسته بندی میوه و تره بار برای صادرات

شاخص بسته بندی میوه و تره بار جهت صادرات طبق نظر سازمان توسعه تجارت، در سال های گذشته به دلیل صدور فله ای و نبود بسته بندی مناسب صادرا...

ادامه مطلب